Ke kontrole si prosím přineste

Ke kontrole si prosím přineste

  • Seznam aktuálně užívaných léků – sestřička ho s Vámi v ambulanci překontroluje.
  1. V seznamu uveďte VŠECHNY užívané léky (potravinové doplňky uvádět nemusíte)
  2. K lékům uveďte i sílu a jak je užíváte (př: Bisoprolol 5mg 1-0-0)
  3. Nezapomeňte seznam aktualizovat po návštěvě jakéhokoliv specialisty!
  • Pokud doma měříte glykemické profily, doneste si zápisový list a glukometr. Pokud potřebujete nový zápisový list, stáhněte si jej zde.

  • Zápisky o vašem krevním tlaku – hodnota tlaku měřená v domácím prostředí je pro nás důležitější, než hodnota naměřená v naší ambulanci! U zdravých stačí měřit 1x za měsíc, u pacientů léčených na vysoký tlak nebo na jiné nemoci je potřeba měřit nejméně 1x týdně, optimálně 2-3x týdně. Měřte v různé denní doby (ať nejsou všechny hodnoty například pouze večerní). Přečtěte si o vysokém tlaku ve žluté sekci.

  • Pokud jste byli v mezidobí vyšetřeni u jiného specialisty nebo jste byli hospitalizováni, prosím, určitě vezměte závěrečnou zprávu s sebou na osobní kontrolu. Navíc ji můžete poslat „v předstihu“ přes aplikaci Medevio v modré sekci -> Nahrát soubor nebo fotku.

  • Pokud jste si nechal/a odebrat krev jinde než v naší ambulanci nebo v laboratoři SYNLAB (viz informace v zelené sekci Odběr krve mimo naši ambulanci), pak určitě nezapomeňte přinést výsledky krevních odběrů na osobní kontrolu. Navíc je můžete poslat „v předstihu“ přes aplikaci Medevio v modré sekci -> Nahrát soubor nebo fotku.

  • Pokud přijdete poprvé, prosím určitě si přineste svoji zdravotní dokumentaci (buď výpis od praktického lékaře nebo zprávy od ostatních specialistů či propouštěcí zprávu z nemocnice). Všechny tyto dokumenty můžete navíc odeslat přes aplikaci Medevio v modré sekci -> Nahrát soubor nebo fotku.

 

Těšíme se na Vás. 😉

Napsal deew