Vysoký tlak (hypertenze)

Vysoký tlak (hypertenze)

CO JE TO VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (HYPERTENZE)

Za hypertenzi se označuje dlouhodobě vysoká hodnota krevního tlaku, tj. opakovaně naměřené zvýšení tlaku krevního nad 140/90 mmHg (alespoň ve dvou ze tří měření). 

První hodnota (před lomítkem) je „systolický tlak“ – jde o tlak v cévách během stahu srdce, kdy je krev vypumpována do krevního oběhu.

Druhá hodnota (za lomítkem) je „diastolický tlak“ –  jde o tlak v cévách v klidové fázi srdce = v době, kdy je srdce uvolněné.

Výskyt hypertenze: 40 % osob ve věku 24 až 65 let.

 • Normální tlak (normotenze) se pohybuje v hodnotách 90/60 – 140/90mmHg.
 • Optimální tlak je 120/80 mmHg
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze) je OPAKOVANĚ naměřený TK nad 140/90mmHg.
 • Mírná hypertenze - hodnoty v rozmezí 140–159/90–99 mmHg.
 • Středně závažná hypertenze - hodnoty v rozmezí  160–179/100–109 mmHg.
 • Závažná hypertenze - hodnoty nad 180/110 mmHg.
 • Izolovaná systolická/diastolická hypertenze - zvýšení pouze jedné z hodnot krevního tlaku.

PŘÍZNAKY HYPERTENZE

K hlavním příznakům hypertenze patří: bušení srdce, bolesti hlavy, závratě, únava, bolesti na hrudi, dušnost, snížená fyzická výkonnost.

Hypertenze je velmi nebezpečná v tom, že se často neprojevuje vůbec! Lidé tedy nevnímají žádné potíže a léčbu hypertenze ignorují, ačkoli svoji diagnózu znají!

MĚŘENÍ TLAKU

Základem pro včasnou diagnosu a kvalitní vedení léčby je správné měření tlaku.

Provádí se v  nehlučném prostředí, nejméně po 10 minutách v klidu, vsedě, s opřenou horní končetinou zhruba ve výši srdce, měření provádět 3x po sobě a řídit se průměrem z 2. a 3. měření. Nejvyšší hodnoty tlaku bývají ráno mezi 4.- 6. hodinou ranní a během dopoledne. (po fyzické aktivitě či ve stresové situaci se krevní tlak zvedá – nejde o hypertenzi, pouze o normální chování oběhového systému).

PŘÍČINY HYPERTENZE

 • Primární hypertenze (90 % hypertenzí) - přesná příčina nemoci se nedá zjistit, souvisí se způsobem života (civilizační nemoc). Rizikem pro vznik je nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, obezita, alkohol, kouření, nadměrná konzumace soli, stres či nedostatek spánku, genetika (dědičnost).
 • Sekundární (druhotná) hypertenze (5-10 % hypertenzí) - příčinu nemoci známe. Nejčastěji jsou to:
   
 • Renální hypertenze – příčinou je onemocnění ledvin-nejčastěji zánětlivé.
  Renovaskulární hypertenze – příčinou je částečné nebo úplné uzavření jedné nebo obou ledvinných tepen nebo jejich větví
  Endokrinní hypertenze – příčinou je onemocnění nadledvin, štítné žlázy, centrálního nervového systému…
  Hypertenze vyvolaná léky – příčinou jsou například léky proti bolesti typu nesteroidních antiflogistik — Brufen, Diclofenac…, hormony, psychostimulancia…
  Neurogenní hypertenze – vzniká při nádorech v mozku
  Při syndromu spánkové apnoe
  V těhotenství

LÉČBA HYPERTENZE

 • Co musí udělat pacient: 
  Vést zdravý životní styl, omezit hlavně množství soli v jídle, konzumaci alkoholu, přestat kouřit. Pravidelně se stravovat, mít dostatek zeleniny a ovoce, omezit cukry a tuky, mít dostatek pohybu, kvalitní spánek, omezit stres a normalizovat svoji váhu.
 • O co se postará lékař:
  Pokud jde o primární hypertenzi, doporučí užívání léků snižujících krevní tlak (antihypertenziva). Tyto léky se dělí se do několika skupin: diuretika (odvodňovací léky), ACE inhibitory (ACEI), betablokátory (BB), blokátory kalciového kanálu (Ca-B), centrálně působící léky (centrální antihypertenziva) a další. Pacient buď bere 1 lék jedné skupiny a postupně může navyšovat jeho dávku, nebo bere kombinaci léků různých skupin, což je doporučované. Kombinací různých skupin se snižuje riziko nežádoucích účinků.

Pokud jde o sekundární hypertenzi, je třeba léčit příčinu, tzn. chorobu, která hypertenzi způsobila.

Důsledky DLOUHODOBĚ neléčené hypertenze

 • Poškození oběhového systému (poškození tepen)
 • Poškození srdce, které může vyústit v srdeční selhání či infarkt srdce
 • Poškození mozku, které může vyústit až v mrtvičku
 • Poškození ledvin
 • Zvýšené riziko vzniku demence

Riziko druhotného postižení orgánů se zvyšuje, pokud pacient již dalšími chorobami trpí: prodělal mrtvičku, prodělal infarkt srdce, má srdeční selhání, má onemocnění ledvin, má změny na očním pozadí, je obézní, má cukrovku, má vyšší krevní tuky, kouří, je to muž nad 55let, je to žena nad 65let, v jeho rodině se vyskytují tyto choroby již v mládí.

Napsal deew