Těhotenská cukrovka (gestační diabetes, GD)

Těhotenská cukrovka (gestační diabetes, GD)

Co je to gestační diabetes

Jedná se o poruchu zpracovávání glukosy. Tato porucha je vázána POUZE na období těhotenství a v šestinedělí spontánně odezní.

Jak zjistíme, že máte GD: Všechny těhotné ženy podstupují v průběhu těhotenství 2 krevní testy.  Pokud jsou výsledky testů mimo požadované hodnoty, je pacientka odeslána s diagnosou GD na diabetologii.

 

TEST 1:

Termín do 14. týdne – jednorázový odběr glykemie nalačno (glykemie = hladina cukru v krvi)

Hodnocení výsledků:

 A)  Glykémie nalačno z žilní krve < 5,1 mmol/l = norma = vše OK, pacientka počká na druhý test
 B)  Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l = test je nutné v jiný den zopakovat

 • je-li zopakovaný odběr již < 5,1mmol/l, pak je doporučeno provedení oGTT (orální glukózový toleranční test)
 • je-li zopakovaný odběr znovu > 5,1mmol/l, pak je pacientka s diagnosou GD odeslána na diabetologii
 • je-li opakovaně glykemie nalačno nad 7,0mmol/l, patrně se nejedná o těhotenskou cukrovku, ale o normální cukrovku, která není vázána na těhotenství, pouze byla v těhotenství poprvé diagnostikována, pacientka je odeslána na diabetologii

 

TEST 2:

Termín ve 24. až 28. týdnu – provedení tříbodového 75 g oGTT (orální glukózový toleranční test)

Jak se oGTT provádí:

 • Žena se před testem stravuje normálně, nijak si neupravuje jídelníček. Den před testem omezí fyzickou námahu.
 • K testu přijde ráno, minimálně 8 hodin lačná (může pít čistou vodu).
 • Po celou dobu testu zůstává žena ve fyzickém klidu, před testem a během testu nesmí kouřit.
 • Odebírá se 3x žilní krev: nejprve nalačno, následně  žena vypije během 3 - 5 minut roztok 75 g glukózy rozpuštěný ve 300 ml vody a čeká. Další vzorek krve se odebírá v 60. a 120. minutě po vypití roztoku.

Hodnocení výsledků:

Norma:

 • nalačno: < 5,1 mmol/l
 • v 60. min: < 10,0 mmol/l
 • ve 120. min: < 8,5 mmol/l

A) všechny výsledky glykémie jsou v normě = nejedná se o GD
B) některá z hodnot je vyšší = ženě je diagnostikován GD a je odeslána na diabetologii

Kdy Vám a dítěti hrozí komplikace?

Diabetolog Vás obeznámí s dietou, režimovými opatřeními a s dalším postupem léčby. Začnete se chovat dle rad diabetologa a pokud nastane následující situace, budete pacientkou s NÍZKÝM rizikem a o sebe ani o své dítě se rozhodně nemusíte bát.

 • K uspokojivé kompenzaci Vám stačí pouze dieta nebo
 • K uspokojivé kompenzaci Vám stačí malé dávky metforminu (do cca 1000 mg/den) nebo
 • K uspokojivé kompenzaci Vám stačí malé dávky inzulinu (do cca 10 j/den)
 • Plod má dle ultrazvuku normální velikost
 • Nemáte další zdravotní rizika

GD se zvýšeným rizikem:

 • K léčbě potřebujete vyšší dávky inzulinu nebo vyšší dávky metforminu
 • Hladina glukózy (glykemie) se nedaří uspokojivě kompenzovat
 • Na ultrazvuku je zjištěn abnormální růst plodu
 • Žena má přidružené rizikové diagnosy (vysoký krevní tlak, obezitu před otěhotněním s  BMI ≥ 30, nadměrný hmotnostní přírůstek v těhotenství, nadměrně užívá alkohol či jiné drogy)

Co je to „uspokojivá kompenzace“?:

Dostanete glukometr a zápisový list/deníček, budete provádět selfmonitoring = budete zapisovat jeden z následujících „glykemických profilů“:

A)  glykemie nalačno + 1 hodinu po hlavních jídlech ( = po snídani, obědě, večeři) nebo
B)  glykemie nalačno + 2 hodiny po hlavních jídlech

„Uspokojivé hodnoty“ jsou:

 • nalačno do 5,3 mmol/l
 • 1 hod po jídle do 7,8 mmol/l
 • 2 hod po jídle do 6,7 mmol/l

Zpočátku vám bude doporučeno provádět glykemické profily častěji, při dobré kompenzaci lze pak snížit kontroly až na 1x týdně. Pokud je nasazen inzulin, provádí se kontroly denně.

Zápisový list najdete na tomto odkaze.

Čím jsou vlastně miminko a žena s GD ohroženi?

Pokud budete riziková (viz text výše), může docházet k následujícím komplikacím:

Komplikace pro miminko:

 • Nadměrné přibírání miminka na váze (makrosomie) – zvětšuje se jak velikost samotného dítěte, tak někdy i vnitřních orgánů, může dojít k postižení funkce jater, srdce, k poruchám rytmu…
 • Poranění dítěte při porodu
 • Poporodní hypoglykemie dítěte (nízká hladina glukosy v krvi s nutností infuzní léčby)
 • Porucha zpracování glukosy do budoucna (dětská cukrovka), srdeční potíže
 • Porod mrtvého plodu

Komplikace pro maminku:

 • Předporodní deprese
 • Předčasný porod, porod císařským řezem
 • Preeklampsie
 • Rozvoj DM 2. typu

Obezita je pro Vás rizikový faktor

Kontrolujte si váhu 1x týdně.

V prvních týdnech po změně stravovacích návyků může dojít k redukci tělesné hmotnosti o 1-2 kg, což nepředstavuje zdravotní riziko.

Pokud bylo Vaše BMI před otěhotněním:

 • < 18,5 - pak optimální hmotnostní přírůstek by měl být 12,5 – 18kg
 • 18,5 – 24,9 - pak optimální hmotnostní přírůstek by měl být 11,5 – 16kg
 • 25 – 29,9 - pak optimální hmotnostní přírůstek by měl být 5 – 9kg
 • > 30 - pokud nepřiberete, či dokonce něco shodíte, nebude to žádný problém

Po porodu již nebudu docházet na kontroly k diabetologovi?

Pravděpodobně ne.

 • V těhotenství budete chodit k diabetologovi na kontroly individuálně, zpravidla á 2-4 týdny.
 • Po porodu bude dostatečné, když budete dodržovat zásady zdravé výživy. Vhodná je i pravidelná fyzická aktivita (5x týdně 30-45 min, stačí rychlá chůze).
 • Po šestinedělí se dostavíte na poslední kontrolu, zhodnotí se glykemické profily a odevzdáte půjčený glukometr.
 • Za 3-6 měsíců po porodu je doporučeno provést kontrolní oGTT (lze již v ambulanci praktického lékaře),  následně pak oGTT provádí lékař á 1 rok.
 • Ženy s GD mají v pozdějším  věku vyšší riziko (30-60%) vzniku cukrovky 2. typu (DM2T) – nejvyšší pravděpodobnost vzniku je prvních pět let po porodu. Kojení toto riziko snižuje.

Doporučujeme prostudovat stránky www.tehotenskacukrovka.cz

Napsal deew