Prováděné výkony

Prováděné výkony

Rozsah poskytované péče

DIAGNOSTIKA A LÉČBA

 • Zvýšeného krevního tlaku (arteriální hypertenze), zejména těžších forem
 • Srdečního selhávání, nepravidelného srdečního rytmu (arytmií) a bušení srdce
 • Ledvinného selhávání lehčího a středního stupně
 • Všech druhů cukrovky (diabetes mellitus 1. a 2. typu, těhotenský (gestační))
 • Zvýšené hladiny tuků v krvi, dechových potíží, bolestí na hrudi, kolapsových stavů

KONTROLY A VYŠETŘENÍ

 • Pravidelné sledování chronicky nemocných interních pacientů, optimalizace léčby a event. doporučení následných neinvazivních či invazivních zákroků
 • Péče o komplikované pacienty s nutností multioborové spolupráce
 • Komplexní krevní odběr a sběr moče: 1x za rok
 • EKG: 1x za rok

DIABETOLOGICKÁ PORADNA

 • Pacienti bez inzulinu a stabilizovaní – kontroly za 3-6 měsíců, kontrola glykovaného hemoglobinu á 6 měsíců
 • Pacienti na inzulinu a stabilizovaní – kontroly za 2-3 měsíce, kontrola glykovaného hemoglobinu á 3 měsíce
 • Nově zjištěný nebo rozkolísaný diabetik – kontroly dle aktuálních potřeb

PORADNA PRO INTERNÍ NEMOCI

 • Hypertenze - Stanovení diagnosy a stupně závažnosti, nastavení optimální medikace v návaznosti na další nemoci, vyloučení syndromu bílého pláště
 • Srdeční selhávání - Stanovení diagnosy a stupně závažnosti, nastavení optimální medikace v návaznosti na další nemoci, vyloučení arytmologické příčiny potíží, komunikace se specialisty (kardiology, arytmology)
 • Hyperlipidemie = vysoká hladina tuků - Laboratorní sledování, edukace v rámci dietních opatření, optimalizace léčby
 • Stav po prodělané plicní embolii - Sledování stavu v návaznosti na jiná onemocnění, rozhodování o délce užívání léků na ředění krve (DOAK, Warfarin)

TLAKOVÝ HOLTER (TK-holter, tonoport)

Doporučujeme ho pacientům, u kterých si nejsme jisti diagnózou „vysoký krevní tlak (hypertenze)“, nebo těm, kteří se již s tlakem léčí a chceme si ověřit účinnost aktuální léčby.

Jednorázové (i opakované) měření tlaku v ordinaci či doma nám nemusí přinést vždy dostatek informací.

Jde vlastně o 24 hodin trvající vyšetření, skládající se z klasického měření TK, které se automaticky opakuje v předem nastavených intervalech (ve dne á 30minut, v noci á 60minut). Jde tedy o „neinvazivní“ a bezpečné vyšetření, příprava není potřeba.

Po příchodu do ordinace Vám sestřička na paži nasadí tlakovou manžetu. Ta se bude automaticky v nastavených časových intervalech v průběhu dalších 24 hodin postupně nafukovat a vyfukovat. Přístroj bude vložen do taštičky, kterou budete nosit přes rameno, nebo do ledvinky, kterou budete nosit kolem pasu. Z Vaší strany nebude vyžadována žádná manipulace s přístrojem. První zkušební měření provede sestra po nasazení přístroje.

Druhý den ve stejnou/podobnou dobu přijdete „na sundání“. Sestřička stáhne záznam z přístroje do počítače, lékař ho hned zhodnotí a domluví se s Vámi na další léčbě. Můžete se domluvit i tak, že hned po „sundání“ můžete odejít a lékař zhodnotí tlakovou křivku později, o výsledku Vás pak bude informovat. Důležité je PŘESNĚ nahlásit, jaké léky aktuálně užíváte.

TK-Holter nasazujeme v PO, ÚT a ST, vyhodnocení lékařem je v ÚT, ST a ČT.

Aby vše dobře fungovalo je potřeba:

Jakmile se manžeta začne nafukovat, zůstaňte v klidu (zastavte se, zůstaňte stát nebo si sedněte, odložte věci, které v ruce nesete/držíte, omezte mluvení..). Mření netrvá déle než 60s.

Před i během vyšetření budete všechny léky užívat tak, jak je Vaším zvykem = beze změn.

Oblečte se k nasazení tak, aby byl oděv dostatečně volný, jednodílné šaty nejsou vhodné.

Po dobu nošení manžety si ji nesmíte sundavat, ani ji nesmíte namáčet.

Následných 24 hodin byste neměli provádět větší fyzickou aktivitu (včetně sportu). Zabývejte se pouze běžnou činností (lze uklízet, chodit na procházky, nakupovat, chodit do práce..). Budete-li provádět něco náročného, nebude mít výsledná tlaková křivka výpovědní hodnotu a navíc může lékaře nesprávně ovlivnit v rozhodování o Vaší další léčbě.

Na přístroj buďte opatrní!

Co je to „vysoký krevní tlak (hypertenze)“ a proč ho léčit se dozvíte ZDE.

DÁLE ZAJIŠŤUJEME

 • Odborná interní vyšetření na žádost jiných ambulancí (konziliární vyšetření)
 • Provádění předoperačních vyšetření
 • Provádění neodkladných vyšetření pacientů s akutními zdravotními potížemi

VÝKONY

 • Odběry krve, komplexní laboratorní diagnostika (podrobněji na tomto odkaze)
 • EKG včetně popisu (podrobněji na tomto odkaze)
 • Tlakový Holter (24 hodinové kontinuální měření TK) včetně zhodnocení a rozvahy, event. upravení léčby (podrobněji na tomto odkaze)
 • Stanovení HBA1C - glykovaného hemoglobinu, dlouhého cukru (podrobněji na tomto odkaze)
 • Aplikace injekcí i.m. (do svalu), s.c. (do podkoží), i.v. (do žíly)

VÝKONY HRAZENÉ PACIENTEM - CENÍK

 • Komplexní lékařská prohlídka: 1 200 Kč
 • Konzultace s lékařem (dle náročnosti): 200 - 600 Kč
 • Výpis dokumentace v osobním zájmu: 200 Kč
 • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu: 200 Kč
 • Potvrzení pro soc. úřad: 150 Kč
 • Potvrzení pro pojišťovnu: 150 Kč
 • EKG včetně podpisu: 160 Kč
 • Tlakový holter (24 hodin): 400 Kč
 • Záloha na přístroj: 1 000 Kč
 • Stanovení glykovaného hemoglobinu: 200 Kč

Pozn: zdravotní dokumentaci předáme pacientovi buď osobně, nebo proti podpisu jeho zákonného zástupce po předložení průkazu totožnosti. Dokumentaci taktéž posíláme v rámci e-komunikace MEDEVIO.

Napsal deew