Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření

Lékař operatér Vám doporučil operaci. V rámci doporučení Vám sdělil, že je nutné:

 • Mít proveden odběr krve a ve většině případů i RTG plic. Toto zajišťuje Váš praktický lékař – vypíše žádanky dle doporučení operatéra. Pouze jste-li pacientem nebo pacientkou naší ambulance, můžeme se ve specifických případech domluvit na tom, že vše zajistí naše ambulance.

 • Získat interní předoperační vyšetření. Toto zajišťuje naše ambulance – než přijdete osobně, můžete odeslat veškerou dokumentaci přes Medevio (modrá sekce) – Vaši dokumentaci se pokusíme zpracovat v předstihu a případné nejasnosti si můžeme stihnout dovysvětlit ještě před osobní návštěvou. Každopádně si však veškerou dokumentaci potřebnou k vyšetření přineste s sebou v papírové podobě. V rámci předoperačního vyšetření Vám natočíme a zhodnotíme EKG.

 • Absolvovat předoperační ARO vyšetření. Toto vyšetření zajišťují ARO ambulance v nemocnicích, ve kterých se operace bude provádět. K tomuto vyšetření musíte mít hotová všechna výše uvedená vyšetření (odběry krve, RTG plic, interní předoperační vyšetření).

Výjimky 

Pokud jste v časovém presu a nestíháte odběry a RTG před vyšetřením internistou, může vyšetření v naší ambulanci předcházet odběru krve i RTG plic, ale pouze v případě že:

 • Jste mladí a s ničím se neléčíte (v tom případě však pravděpodobně nebude Váš operatér žádné interní vyšetření požadovat 😉)
 • Jste starší a s ničím se neléčíte
 • Jste starší a s nějakými nemocemi se léčíte, ale Váš zdravotní stav je ustálený (stabilizovaný) a nemáte žádné potíže

V případě této výjimky Vám můžeme uzavřít interní předoperační vyšetření slovy ve smyslu: “Je schopen/a operace za podmínky, že požadované odběry krve a RTG plic budou normální.“ Praktický lékař pak posoudí dodatečně dodané výsledky a pustí Vás k operaci on.

kromě výsledků krve a rtg plic si k osobní návštěvě nezapomeňte

 • Seznam všech aktuálně používaných léků
 • Zprávu od praktického lékaře - shrnující Váš zdravotní stav, Vaše diagnózy
 • Zprávu od operatéra - shrnující informace o plánované operaci s event. dotazy na internistu

Na operační vyšetření se objednávejte:

 • Kdykoli přes aplikaci Medevio (modrá sekce) -> Objednání vyšetření -> zvolíte “Předoperační vyšetření” – vyplníte dotazník a na konci dotazníku si event. sami vyberete termín vyšetření.
 • Telefonicky – objednávání pacientů provádíme po 13. hodině, dříve pouze v akutních případech.
Napsal deew