Náš tým

Náš tým

MUDr. Helena Tomanová

PROFESNÍ KARIÉRA

 • od 2022 – DIABALANC s.r.o., diabetologicko-interní ambulance
 • od 2022 – lékař zdravotnické záchranné služby – specialista, ZZS JmK
 • 2010 – 2021 – diabetologicko-interní ambulance VNB
 • 2006 – 2021 – interní oddělení VN Brno, od 2010 vedoucí oddělení, od 2013 zástupce primáře
 • 2006 – 2021 – voják z povolání, ukončení služebního poměru v hodnosti podplukovnice
 • 1996 – 2001 – předatestační praxe v Nemocnici Třebíč
 • 1996 – ukončení LF Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství

ATESTACE A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 2012 – Specializovaná způsobilost v oboru Diabetologie a Endokrinologie (atestace)
 • 2008 – Specializovaná způsobilost v oboru Vnitřní lékařství
 • 1999 – atestace I. stupně z Vnitřního lékařství

LICENCE, OSVĚDČENÍ

 • 2016 – Licence ČLK opravňující vykonávat pozici vedoucího lékaře a primáře pro obor vnitřní lékařství
 • 2016 – Licence ČLK opravňující k samostatnému výkonu lékařské praxe v oboru diabetologie
 • 2016 – Licence ČLK opravňující k samostatnému výkonu lékařské praxe v oboru endokrinologie
 • 2007 – Licence ČLK opravňující k samostatnému výkonu lékařské praxe v oboru vnitřní lékařství

CERTIFIKÁTY

 • Certifikát „Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) – provider“ (NAEMT, Hradec Králové, 2022)
 • Certifikát „Advanced Life Support (ALS) – provider“ (ERC, Hradec Králové, 2022)
 • Diplom celoživotního vzdělávání udělený Českou lékařskou komorou (ČLK, Brno, 2020)
 • Absolvování mezinárodního certifikačního cvičení Medical Man 2018 v souvislosti s vybudováním funkční Multinational Medical Task Force (AČR, Hradec Králové, 2018)
 • Certifikované školení v ultrasonografii štítnice, krku, orbit, mammy a varlat s oprávněním vykonávat tato vyšetření a punkci štítnice (Endokrinologický ústav Praha, 2011)
 • Certifikovaná angiologická stáž s oprávněním vykonávat dopplerovské a UZ duplexní vyšetření periferních tepen (FNUSA, 1999)

PŘEDNÁŠKOVÁ A JINÁ ČINNOST

 • Účast v pozici lékaře specialisty na jednáních NOK (Nezávislá odborná komise) – šetření stížností na poskytnutou lékařskou péči (Praha, po dobu působení ve VNB)
 • „Recentní diabetik v interní ambulanci – co s ním?” (59. konference vojenských internistů, Brno, 2013)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská komora

 

MUDr. Zdeňka Říhová

PROFESNÍ KARIÉRA

 • 2010 – dosud,  DIABALANC s.r.o., diabetologicko-interní ambulance
 • 1998 –  dosud, diabetologicko-interní ambulance VNB
 • 1990 – 2010  interní oddělení VN Brno, od 2007 vedoucí oddělení
 • 1985 – 1990 – interní oddělení  ZÚNZ Dolní Rožínka
 • 1985 – ukončení LF Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství

ATESTACE A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 2001 – Specializovaná způsobilost v oboru Diabetologie
 • 1999 – atestace I. stupně z diabetologie
 • 1995 – Specializovaná způsobilost v oboru Vnitřní lékařství
 • 1987 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství

LICENCE, OSVĚDČENÍ

 • 2022 – Diplom celoživotního vzdělávání udělený ČLK
 • 2010 – Funkční licence  k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod  pro obor Umělá výživa a metabolická péče
 • 2001 – Licence ČLK opravňující k samostatnému výkonu lékařské praxe v oboru diabetologie
 • 1995 – Licence ČLK opravňující k samostatnému výkonu lékařské praxe v oboru vnitřní lékařství

CERTIFIKÁTY

 • Certifikované školení v ultrasonografii abdominální dutiny 2010

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská komora
 • Diabetologická společnost
 • OSAD

 

Hana Vonzinová

PROFESNÍ KARIÉRA

 • 2017 - 2022 - interní pohotovostní ambulance, urgentní příjem VN Brno
 • 2010 - 2014 - interní JIP VN Brno
 • 2002 – 2008 – interní oddělení VN Brno
 • 1996 – 2000 – absolvování Střední zdravotnické školy v Karviné, obor všeobecná zdravotní sestra

LICENCE, OSVĚDČENÍ

 • 2011 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru “registrovaná všeobecná sestra”, vydané MZ ČR

CERTIFIKÁTY

 • Certifikační kurz “Zajištění průchodnosti dýchacích cest” (NCO NZO, Brno, 2011)
Napsal deew